.:HANAR/MALES:.

Hanar uppfödda eller ägda av oss som är tillgängliga för avel.

Males bred or owned by us who are available for breeding.


Lives in Sweden

KBHV -08
Be Meja's Agent X
S30610/2006
2006-04-01

HD/hip: A
Öga/eye: OK
MH: Känd mental status *Resultat*
Utställning/Show: BOB, CACIB Danish Winner 2008
vWD:CLEAR N/N - ej bärare
Dilute: DD - ej bärare
Inga vaccinationsreaktioner - no vaccine reactions
Fulltandad med korrekt bett - complete mouth
Tränar lydnad och spår - training obedience and tracking

Stamtavla - Pedigree

Mer bilder - More Pictures


Lives in Germany - Duffycos Kennel - Walhecke Kennel

Be Meja's All In

2006-04-01

HD/hip: A
Öga/eye: OK
Utställning/Show: BOB, CACIB
vWD:CLEAR N/N - ej bärare
Dilute: DD - ej bärare
Inga vaccinationsreaktioner - no vaccine reactions
Fulltandad med korrekt bett - complete mouth

Stamtavla - Pedigree

 

Lives in Sweden

Dansk Klubbvinnare 2007
Be Meja's Apu Nahasapeemapetilon
S30611/2006
2006-04-01

HD/hip: A
Öga/eye: OK
MH: Känd mental status *Resultat*
Utställning/Show: BOB CC, Danish Club-winner 2007
vWD: Carrier, N/vwdI - bärare
Godkänd anlagsklass viltspår - Approved bloodtracking Inga vaccinationsreaktioner - no vaccine reactions
Fulltandad med korrekt bett - complete mouth
Tränar rallylydnad och spår - training rallyobedience and tracking

Stamtavla - Pedigree

Mer bilder - More picutres