.:MENTALBESKRIVNING:.


Resultat på de som har gjort MH hitintills

Ace Of Spades Agent X Apu Nahasapeemapetilon Ariel Aqua Adorabelly Amazing Charm April Fools Acapella Medel Be Meja's
1a.Kontakt hälsning 4 4 4 3 4 4 3 4 3,8
1b.Kontakt samarb 4 3 3 3 3 1 3 2 2,8
1c.Kontakt hantering 4 4 3 3 3 4 3 3 3,4
2a.Lek 1 leklust 4 4 4 3 1 4 4 3 3,4
2b.Lek 1 gripande 4 4 3 4 1 4 4 3 3,4
2c.Lek 1 grip/dragk 5 5 2 3 1 1 1 1 2,4
3a 1.Förföljande 4 1 1 2 1 2 4 2 2,1
3a 2.Förföljande 4 2 2 1 1 2 4 2 2,1
3b 1.Gripande 2 1 1 1 1 1 2 1 1,3
3b 2.Gripande 1 1 1 1 1 1 3 1 1,3
4.Aktivitet 3 4 4 2 4 2 3 3 3,1
5a.Avst.lek intresse 4 3 3 2 2 3 2 4 2,9
5b.Avst.lek hot/aggr 1 1 2 1 1 1 1 3 1,4
5c.Avst.lek nyfiken 1 1 1 1 1 3 1 5 1,8
5d.Avst.lek leklust 1 1 1 1 1 1 1 2 1,1
5e.Avst.lek samarb 1 1 1 1 1 1 1 2 1,1
6a.Överr. rädsla 3 3 4 3 2 3 5 3 3,3
6b.Överr. hot/agg 3 3 3 1 1 1 1 2 1,9
6c.Överr. nyfikenhet 1 2 1 2 5 5 2 4 2,8
6d.Överr. kv. rädsla 1 1 2 3 1 1 2 3 1,8
6e.Överr. kv. intr 1 3 2 2 1 1 2 1 1,6
7a.Ljud rädsla 3 3 1 5 3 3 4 1 2,9
7b.Ljud nyfikenhet 5 5 5 2 5 5 5 4 4,5
7c.Ljud kv. rädsla 1 1 1 2 1 1 1 1 1,1
7d.Ljud kv. intresse 3 1 1 1 2 1 1 3 1,6
8a.Spöken hot/agg 3 4 4 1 3 2 1 3 2,5
8b.Spöken kontroll 5 3 3 3 4 5 4 4 4,1
8c.Spöken rädsla 3 5 5 5 5 4 5 2 3,8
8d.Spöken nyfikenhet 4 1 1 1 4 5 2 2 2,5
8e.Spöken kontakt 3 1 1 1 4 3 2 4 2,4
9a.Lek 2 leklust 4 4 4 3 1 1 4 3 3
9b.Lek 2 gripande 4 4 4 3 2 1 3 4 3,1
10.Skott 2 1 5 3 1 5 4 5 3,3
                   

Alla Be Meja's MHn

Ace Of Spades Agent X Apu Nahasapeemapetilon Ariel Aqua Adorabelly Amazing Charm April Fools Acapella Bravo Bear Of Lupuz Bonus Of Bizkit Bag In Box Medel Be Meja's
1a.Kontakt hälsning 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3,83333333
1b.Kontakt samarb 4 3 3 3 3 1 3 2 4 3 4 3 3
1c.Kontakt hantering 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 4 3,16666667
2a.Lek 1 leklust 4 4 4 3 1 4 4 3 3 4 4 4 3,5
2b.Lek 1 gripande 4 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 3 3,5
2c.Lek 1 grip/dragk 5 5 2 3 1 1 1 1 2 3 3 3 2,5
3a 1.Förföljande 4 1 1 2 1 2 4 2 1 2 4 4 2,33333333
3a 2.Förföljande 4 2 2 1 1 2 4 2 2 2 4 4 2,5
3b 1.Gripande 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1,25
3b 2.Gripande 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 1,33333333
4.Aktivitet 3 4 4 2 4 2 3 3 4 3 2 4 3,16666667
5a.Avst.lek intresse 4 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2,91666667
5b.Avst.lek hot/aggr 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1,33333333
5c.Avst.lek nyfiken 1 1 1 1 1 3 1 5 1 1 1 1 1,5
5d.Avst.lek leklust 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1,08333333
5e.Avst.lek samarb 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1,08333333
6a.Överr. rädsla 3 3 4 3 2 3 5 3 3 3 3 3 3,16666667
6b.Överr. hot/agg 3 3 3 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1,75
6c.Överr. nyfikenhet 1 2 1 2 5 5 2 4 2 2 4 2 2,66666667
6d.Överr. kv. rädsla 1 1 2 3 1 1 2 3 3 1 1 1 1,66666667
6e.Överr. kv. intr 1 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1,41666667
7a.Ljud rädsla 3 3 1 5 3 3 4 1 5 3 3 3 3,08333333
7b.Ljud nyfikenhet 5 5 5 2 5 5 5 4 4 1 5 2 4
7c.Ljud kv. rädsla 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1,16666667
7d.Ljud kv. intresse 3 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1,41666667
8a.Spöken hot/agg 3 4 4 1 3 2 1 3 1 1 3 1 2,25
8b.Spöken kontroll 5 3 3 3 4 5 4 4 3 3 4 2 3,58333333
8c.Spöken rädsla 3 5 5 5 5 4 5 2 1 2 1 1 3,25
8d.Spöken nyfikenhet 4 1 1 1 4 5 2 2 3 5 4 3 2,91666667
8e.Spöken kontakt 3 1 1 1 4 3 2 4 4 4 4 3 2,83333333
9a.Lek 2 leklust 4 4 4 3 1 1 4 3 3 4 3 4 3,16666667
9b.Lek 2 gripande 4 4 4 3 2 1 3 4 2 4 3 3 3,08333333
10.Skott 2 1 5 3 1 5 4 5 3 2 1 1 2,75

MH för A-kullen

Ace Of Spades Agent X Apu Nahasapeemapetilon Ariel Aqua Adorabelly Amazing Charm April Fools Acapella Medel Be Meja's A-kull
1a.Kontakt hälsning 4 4 4 3 4 4 3 4 3,75
1b.Kontakt samarb 4 3 3 3 3 1 3 2 2,75
1c.Kontakt hantering 4 4 3 3 3 4 3 3 3,375
2a.Lek 1 leklust 4 4 4 3 1 4 4 3 3,375
2b.Lek 1 gripande 4 4 3 4 1 4 4 3 3,375
2c.Lek 1 grip/dragk 5 5 2 3 1 1 1 1 2,375
3a 1.Förföljande 4 1 1 2 1 2 4 2 2,125
3a 2.Förföljande 4 2 2 1 1 2 4 2 2,25
3b 1.Gripande 2 1 1 1 1 1 2 1 1,25
3b 2.Gripande 1 1 1 1 1 1 3 1 1,25
4.Aktivitet 3 4 4 2 4 2 3 3 3,125
5a.Avst.lek intresse 4 3 3 2 2 3 2 4 2,875
5b.Avst.lek hot/aggr 1 1 2 1 1 1 1 3 1,375
5c.Avst.lek nyfiken 1 1 1 1 1 3 1 5 1,75
5d.Avst.lek leklust 1 1 1 1 1 1 1 2 1,125
5e.Avst.lek samarb 1 1 1 1 1 1 1 2 1,125
6a.Överr. rädsla 3 3 4 3 2 3 5 3 3,25
6b.Överr. hot/agg 3 3 3 1 1 1 1 2 1,875
6c.Överr. nyfikenhet 1 2 1 2 5 5 2 4 2,75
6d.Överr. kv. rädsla 1 1 2 3 1 1 2 3 1,75
6e.Överr. kv. intr 1 3 2 2 1 1 2 1 1,625
7a.Ljud rädsla 3 3 1 5 3 3 4 1 2,875
7b.Ljud nyfikenhet 5 5 5 2 5 5 5 4 4,5
7c.Ljud kv. rädsla 1 1 1 2 1 1 1 1 1,125
7d.Ljud kv. intresse 3 1 1 1 2 1 1 3 1,625
8a.Spöken hot/agg 3 4 4 1 3 2 1 3 2,625
8b.Spöken kontroll 5 3 3 3 4 5 4 4 3,875
8c.Spöken rädsla 3 5 5 5 5 4 5 2 4,25
8d.Spöken nyfikenhet 4 1 1 1 4 5 2 2 2,5
8e.Spöken kontakt 3 1 1 1 4 3 2 4 2,375
9a.Lek 2 leklust 4 4 4 3 1 1 4 3 3
9b.Lek 2 gripande 4 4 4 3 2 1 3 4 3,125
10.Skott 2 1 5 3 1 5 4 5 3,25

MH för B-kullen

Bravo Bear Of Lupuz Bonus Of Bizkit Bag In Box Medel Be Meja's B-kull
1a.Kontakt hälsning 4 4 4 4 4
1b.Kontakt samarb 4 3 4 3 3,5
1c.Kontakt hantering 2 2 3 4 2,75
2a.Lek 1 leklust 3 4 4 4 3,75
2b.Lek 1 gripande 4 4 4 3 3,75
2c.Lek 1 grip/dragk 2 3 3 3 2,75
3a 1.Förföljande 1 2 4 4 2,75
3a 2.Förföljande 2 2 4 4 3
3b 1.Gripande 1 1 2 1 1,25
3b 2.Gripande 1 1 2 2 1,5
4.Aktivitet 4 3 2 4 3,25
5a.Avst.lek intresse 3 3 3 3 3
5b.Avst.lek hot/aggr 1 1 2 1 1,25
5c.Avst.lek nyfiken 1 1 1 1 1
5d.Avst.lek leklust 1 1 1 1 1
5e.Avst.lek samarb 1 1 1 1 1
6a.Överr. rädsla 3 3 3 3 3
6b.Överr. hot/agg 1 1 3 1 1,5
6c.Överr. nyfikenhet 2 2 4 2 2,5
6d.Överr. kv. rädsla 3 1 1 1 1,5
6e.Överr. kv. intr 1 1 1 1 1
7a.Ljud rädsla 5 3 3 3 3,5
7b.Ljud nyfikenhet 4 1 5 2 3
7c.Ljud kv. rädsla 2 1 1 1 1,25
7d.Ljud kv. intresse 1 1 1 1 1
8a.Spöken hot/agg 1 1 3 1 1,5
8b.Spöken kontroll 3 3 4 2 3
8c.Spöken rädsla 1 2 1 1 1,25
8d.Spöken nyfikenhet 3 5 4 3 3,75
8e.Spöken kontakt 4 4 4 3 3,75
9a.Lek 2 leklust 3 4 3 4 3,5
9b.Lek 2 gripande 2 4 3 3 3
10.Skott 3 2 1 1 1,75