Signaler

Lugnande signaler är Turid Rugaas benämning på signalerna, Anders Hallgren använder sig istället av aggressionsdämpande signaler. Blev du nyfiken och vill läsa mer, köp då häftet "Lugnande signaler" skriven av Turid Rugaas.

Lugnande signaler, vad är det?
Hundar är fredliga djur som vill undvika bråk, om de är "normalt funtade". För att göra deras fredliga avsikter så tydliga som möjligt och tala om för andra hundar att de inte vill något illa, använder de sig av kroppssignaler. Hundar kan göra lugnande signaler mot sig själv, mot andra hundar eller mot människor. Jag ska berätta om några kortfattat nedan, och ge lite tips på när vi kan använda dem åt våra hundar. Det är viktigt för våra hundars välmående att vi förstår oss på deras signaler, då de omöjligt kan lära sig vårt hela språk.

Slicka och smacka
Hunden slickar nosen med en snabb rörelse, eller smackar med munnen. Dessa två är något som Meja använder sig av flitigt då hon är stressad eller vill komma upp i soffan när jag ligger där. Det är helt olika situationer, varför gör hon då samma signaler? Jo, för när hon är stressad gör hon signalerna till sig själv för att bli lugnare, och när hon vill upp i soffan talar hon om för mig att hon kommer med fredliga avsikter och vill mysa lite. Dessa signaler kan du också göra då din hund är stressad eller osäker på situationen.

Gå långsamt
Du ska kalla in din hund. Du ropar "hit". Hunden lyssnar inte, men kommandoordet kan den, så du tar i lite mer, med barsk ton. Hunden börjar långsamt röra sig mot dig. Du tycker att hunden är lat, och ska minsann komma som ett skott, så du skriker lite till på hunden att snabba sig, men hunden blir bara långsammare. Varför? Svaret är att hunden märker på dig att du är irriterad, och försöker lugna dig genom att gå långsammare.

Du kan göra samma sak mot hunden, t ex gå långsamt ifrån den om den blir stressad av att du lämnar den. Det är kanske här som en del av problemen i att barn och hundar inte förstår varandra så bra ligger. Barn har ofta väldigt nyckiga rörelser, vilket uppfattas som hotfulla för hunden.

Nosar i marken
När du kallar in din hund, kanske den inte alls går långsammare mot dig, den kanske till och med har oförskämdheten att ignorera dig genom att nosa i marken! Att nosa lite förstrött i marken är också en lugnande signal, och du kan ofta se den i hundmöten då en hund är lugn och den andra livlig. Den lugna försöker att lugna ner den livliga så att de kan hälsa, genom att verka ignorant och intressera sig för något annat.

Båge
Inkallning igen, hunden kommer inte som en pil rakt mot dig, utan springer lite åt sidan. Det ser nästan ut som om den ska springa förbi dig, men stannar då den kommit upp på din sida. Hundar emellan är det oförskämt att gå rakt emot en annan, och de demonstrerar sina fredliga avsikter genom att göra en liten eller stor båge. Gå aldrig rakt mot en främmande hund, och låt din egen hund få göra en liten båge om den behöver det i jobbiga situationer, som ett hundmöte på en stig.

Vända bort huvudet
Hunden vänder bort huvudet för att visa att den är fredlig, alternativt om den tycker att något är obehagligt. Iaktta din hund och se i vilka situationer som den vänder bort huvudet, kanske när någon kommer rusande mot den? Du kan själv vända ditt huvud när du möter nya hundar, för att göra mötet lättare för den nya hunden. Meja gör det alltid när vi klipper klorna, ser sött ut, som om hon inte vill se vad matte gör för hemskt. Jag svarar med en stor gäspning (se nedan).

Vända rumpan till
Om det är en lite försiktig hund som du ska hälsa på är det bättre om du gör vända på huvudet ännu tydligare. Du vänder helt enkelt sidan eller rumpan till istället. Hundars fredliga sida är nämligen rumpan, där finns ju inga tänder som kan bitas. När du kommer hem till din hund och den hoppar på dig, kan du också vända rumpan till, för att säga till den att lugna sig. När du och din hund kelar kanske den vänder rumpan till, och du får nöja dig med att klappa på baken! Det gör Meja alltid, samt hon sover oftast med rumpan mot mitt huvud...

Gäspa
Meja gäspar och skakar sig nästan alltid efter ett hundmöte. Gäspar gör hon för att lugna sig själv, och hon "skakar av stressen". Hon gäspar även då hon sitter i hallen med koppel på sig när jag tar på mig ytterkläderna, hon är väldigt ivrig och vill gå ut, men jag har sagt till henne att sitta. Hon kan inte göra av med stressen fysiskt med att springa runt, utan måste då göra av med den på annat sätt. Du kan också gäspa ljudligt åt din hund, kanske om den vaktar ett ben och du vill visa att du är fredlig. Men du får inte ta benet efter, då har du brutit mot hundens gyllene regler!

Kissar
Används för det mesta av valpar för att avleda uppmärksamheten, om en äldre hund vill hälsa och det känns obehagligt. Valpen kissar, och den äldre hunden nosar på fläcken istället för på valpen.

Sitta, ligga
Båda dessa är lugnande signaler i spända situationer, kanske då en hund är för framfusig, eller vid en vild lek. Att lägga sig är mycket starkare än att sitta. Det kan du också göra mot din hund när leken blir för vild, sätt dig, vänd kinden till och gäspa ljudligt, den kommer säkert att lugna ner sig.