.:MH / Mentally test:.

MH står för Mentalbeskrivning Hund. Det är en bana man går med sin hund med olika situationer, sen beskrivs hundens reaktioner på ett protokoll, en 1 för minst aktivitet och en 5 för mest aktivitet. Testet är egentligen utformat för brukshundsraser. Det finns inga rätt eller fel på ett MH, men som uppfödare eller ägare kan man såklart önska vissa beteenden hos hunden. Hunden ska gärna vara 12-24 månader när MH utförs. Föraren får tydliga instruktioner under hela banans gång av testledaren. Man bör ha en hyfsad inkallning på hunden, då man annars riskerar att testet avbryts om hunden inte kommer på mer än 3 minuter. Andra anledningar till att man får avbryta kan vara stora kvarstående rädslor eller oförmögenhet att avreagera, då säger domaren till om detta. Vet man om att man har en skottberörd hund kan man välja att avstå skottet.


Moment 1 - Kontakt - hälsning / samarbete / hantering

Först går man med sin hund kopplad runt publiken. Hälsar på testledaren som sedan tar hunden i koppel och går iväg en sträcka. När de kommit tillbaka får föraren hunden igen och testledaren känner över hunden och kollar oftast bettet.

Kontakt - hälsning - Be Meja's Agent X

Kontakt - hantering - Be Meja's Apu Nahasapeemapetilon


Moment 2 - Lek1 - leklust / gripande / dragkamp

I det andra momentet testas hundens leklust. Hunden kopplas loss. Testledaren tar fram en trasa som kastas mellan förare och testledare. Sen kastas den iväg två gånger för att se om hunden vill gripa och hur den isf griper. Testledaren tar trasan och håller den för att se om hunden vill ha dragkamp.

Lek - leklust - Be Meja's Ace Of Spades

Lek - gripande - Be Meja's Ace of Spades

Lek - Dragkamp - Be Meja's Agent X


*inga bilder än* Moment 3 - Jakt - Förföljande / gripande

Hunden hålls i halsbandet av föraren. Figuranterna drar i ett snöre så en trasa rör sej sick-sack i en bana framför hunden. På testledarens kommando släpper man hunden. Man ser om hunden springer efter och om den griper trasan.


*inga bilder än* Moment 4 - Aktivitet

Hund och förare ska stå på ett ställe i tre minuter. Man ser vad hunden gör under de tre minutrarna.


Moment 5 - Avståndslek - intresse / hot eller aggression / nyfikenhet / leklust / samarbete

Hund och förare ställer sig på anvisad plats. Efter testledarens uppmaning börjar en figurant med cape/regnjacka att först göra ljud och sen röra sig på en linje ca 40 meter från hund och förare. Figuranten tar av huvan och börjar bolla med en leksak, gömmer sig sedan i ett av skydden. På testledarens uppmaning släpper föraren hunden och man ser om hunden vill springa fram och leka med figuranten.

Meja avståndslek


Moment 6 - Överraskning - Rädsla / hot eller aggression / nyfikenhet / kvarstående rädsla / kvarstående intresse

Hunden går kopplad med föraren förbi en overall på marken. Precis när hunden passerar dras overallen upp. Föraren ska då stanna, släppa kopplet, titta på overallen och följa testledarens uppmaningar som är olika många beroende på hur nyfiken hund man har (1. stanna och titta på overallen 2. Gå halva avståndet fram till overallen 3. Gå helt fram till overallen utan att röra den 4. Sätt dig på huk vid overallen och locka på hunden) Man iaktar vad hunden gör. När hunden har varit framme och nosat på overallen ombeds föraren att ta hunden i koppel. Sen går hund och förare på en anvisad sträcka och man ser om hunden har kvarstående rädslor eller intresse för overallen och platsen. Sträckan ska gås två gånger.

Överraskning - Be Meja's Apu Nahasapeemapetilon

Överraskning - kvarstående rädsla / intresse - Be Meja's Agent X


Moment 7 - Ljudkänslighet - Rädsla / nyfikenhet / kvarstående rädsla / kvarstående intresse

Hunden går kopplad med föraren förbi ett skrammel ofta bestående av veckad plåt med något annat av metall som dras över den tex kedjor/grytlock. Precis när hunden passerar drar en figurant i ett snöre så ett skrammel uppstår. Föraren ska då släppa kopplet, stanna, titta på skramlet och följa testledarens uppmaningar som är olika många beroende på hur mycket nyfikenhet hunden har (1. stanna och titta på skramlet 2. Gå halva avståndet fram till skramlet 3. Gå helt fram till skramlet utan att röra den 4. Sätt dig på huk vid skramlet och locka på hunden) Man iaktar vad hunden gör. När hunden har varit framme och nosat på skramlet ombeds föraren att ta hunden i koppel. Sen går hund och förare på en anvisad sträcka och man ser om hunden har kvarstående rädslor eller intresse för skramlet och platsen. Sträckan ska gås två gånger.

Ljudkänslighet - Be Meja's Adorabelly

Ljudkänslighet - Be Meja's Ace of Spades

Ljudkänslighet - Be Meja's Ariel Aqua


Moment 8 - Spöken - Hot eller aggression / kontroll / rädsla / nyfikenhet / kontakttagande

Hund och förare ställer sig på anvisad plats. Två vitklädda figuranter med huva kommer fram, ett till vänster och ett till höger. De rör sej sakta mot hunden och föraren, ett i taget, de blir dirigerade av testledaren. Man ser vad hunden gör, föraren ska följa testledarens direktiv. Går hunden inte självmant fram till spökena får föraren gå halva avståndet, sen hela, sen prata med spöket och till sist ta av spöket huvan, ett i taget, för att hunden ska komma fram och hälsa.

Spöken - Be Meja's Adorabelly

Spöken - Be Meja's Ariel Aqua

Spöken - Be Meja's Agent X


Moment 9 - Lek2 - leklust / gripande

Här kommer trasan från Lek1 fram igen och man ser om hunden vill leka och gripa den kastade trasan. Detta för att jämföra med lek1, hade hunden mycket lek i början men ingen nu har den troligtvis tagit åt sig av halvtimmens intryck. Är den lika lek-glad är den troligtvis oberörd av dagens bekymmer.

Lek 2 - Be Meja's Ace Of Spades


Moment 10 - Skott

Om hunden har lekt i moment 9 så får förare och hund fortsätta leka med trasan när testledaren ger signal för det första skottet. Om hunden upptar leken igen dvs inte är berörd kommer skott nummer 2. Kan hunden leka efter det tar testledaren trasan. Skott 3 och 4 avfyras med hunden kopplad i passivitet. Efter det kommer trasan fram och man ser om hunden vill leka igen.
Leker inte hunden på moment 9 ska den prövas i annan aktivitet, ex springa med föraren på anvisad sträcka, vilket ersätter leken.

Meja och matte skott med testledarens signal

 

Meja kampar testledare.jpg
Meja kampar testledare
Meja kampar.jpg
Meja leker
Meja avstandslek.jpg
Meja avståndslek
Meja o dumpe.jpg
Meja o dumpe
Meja o skrammel.jpg
Meja o skrammel
Meja spoke.jpg
Meja spöke
Meja skott.jpg
Meja leker skott
Molle vill inte kampa.jpg
Molle vill inte leka
Molle o skrammel.jpg
Molle o skrammel