.:Winna & Helena tränar lydnad:.

Fritt följ

Läggande

Följ

Höger om

Höger om march...

...sitt och belöning.

Höger om halt

Steg till vänster

Framåt

Läggande under gång

Läggande

Matte kommer

Ligga kvar

Och sitt