.:AVELSMÅL:.


För oss är Mentaliteten det viktigaste, vi har för avsikt att få fram snälla, framåt och stabila familjehundar som är med på det mesta. Vi ser det som en fördel att använda MH-testade hundar, men det är trots allt hur hundarna är i hemmet och andra situationer som väger tyngst för oss.

Vi vill bevara rasen frisk och sund, vi väljer därför att använda HD-röntgade och ögonlysta pinschers i förebyggande syfte. Föräldradjuren ska självklart även vara friska, sunda och pigga.

Exteriört vill vi ha en enligt rasstandarden proportionerlig och sund hund med ett vackert pinscheruttryck. Om en hund går bra på utställning är det väldigt kul, men det är inget måste för oss i vår uppfödning av sällskapshundar.

Vår målgrupp är aktiva, konsekventa, trevliga familjer/personer, gärna med ett sinne för humor för att pinschern ska komma till sin rätt. Det är för att ni ska få en positiv pinscherupplevelse som vi vill fortsätta vårt avelsarbete! Vi tycker det är kul att finnas även efter köpet, vi vill göra så mycket vi kan för att den nya pinschermedlemmen ska bli den dröm som blev sann :-)