Välkommen till Be Meja's Kennel
Pinscheruppfödning i hemmiljö med fokus på mentalitet och kvalitet.

10 års erfarenhet av rasen

Welcome to Be Meja's Kennel in Sweden
German Pinscher Breeder with focus on mentality and quality.
10 years experience of the breed

>> ENTER <<

KORAD SUCH DKUCH SVCH KBHV DKKV

Asketvetens Ebony - Bizkit